İhracat

İhracat, bir ülkeden diğerine mal ve hizmet satmak anlamına gelir. Bu süreç uluslararası ticaretin ve küresel ekonominin temel faktörlerinden biridir. İhracat, imal edilmiş mallardan, eserlerden, teknik hizmetlerden özel hizmetlere, endüstriyel ekipmanlardan vb. her türlü ürünü içerebilir.

İhracatın en önemli nedeni uluslararası pazarlara satışları artırmak ve döviz kazanmaktır. Ülkeler, yurt içi ihtiyaçlarından daha fazlasını üretme, belirli ürünleri veya ileri teknolojileri sağlayabilme, hedef pazarlarını genişletme ve daha fazla para kazanma ihtiyacı gibi nedenlerle ihracata yönelebilmektedir. Ayrıca ihracat, teknoloji alışverişine, marka adının tanıtılmasına ve uluslararası itibarın artmasına yardımcı olabilir.

ترانزیت

İhracat hizmeti nasıldır?

Petrol ürünleri

Petrol ürünleri ihracatı, ham petrolden rafine edilen ürünlerin satışını içermektedir. Bu rafine edilmiş petrol ürünleri arasında benzin, dizel, akaryakıt, dizel, kok yağı, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), amonyak ve diğer petrol ürünleri bulunmaktadır. Bu operasyon, enerji sektöründe ve küresel ekonomide önemli bir ihracata sahip olup, enerji arzı ile küresel ticaretin dengelenmesine yardımcı olmaktadır.

_

İhracat talep formu

_