ترانزیت

ترانزیت به معنای عبور کالاها و خدمات از یک کشور، بدون وارد شدن به آن کشور، به مقصد دیگر است. این فرآیند نقل و انتقال کالاها از یک نقطه به نقطه دیگر، معمولاً از طریق کشورها یا مناطق میانی را مشمول می‌شود.

مهمترین دلیل ترانزیت، انتقال کالاها به مقصد نهایی و از طریق مسیرهای مختلف است. این فرآیند ممکن است به دلیل مسائل مانند وابستگی به مسیرهای حمل و نقل خاص، بهره‌وری بالا، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و همچنین سادگی مراحل حمل و نقل، انجام شود. ترانزیت همچنین می‌تواند به کاهش زمان تحویل و افزایش کارایی در انتقال کالاها کمک کند.

خدمات ترازیت به چه صورت است؟

سوخت

این فرآیند شامل بارگیری سوخت اضافی است که به میزان کافی برای ادامه سفر به مقصد نهایی هواپیما است. ترانزیت سوخت به هواپیما امکان می‌دهد که مسافت‌های بلند را بدون نیاز به متوقف شدن و پر کردن سوخت در مسیر رسیدن به مقصد نهایی طی کند.

مازوت

ترانزیت مازوت، فرآیندی است که در آن نفت خام یا محصولات نفتی از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می‌شوند و در مسیر، در یک مراحل ترمینال یا پایانه ترانزیتی، تخلیه و بارگیری می‌شوند. در این فرآیند، مازوت به عنوان یکی از محصولات نفتی، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

بنزین

این فرآیند شامل بارگیری سوخت اضافی است که به میزان کافی برای ادامه سفر به مقصد نهایی هواپیما است. ترانزیت سوخت به هواپیما امکان می‌دهد که مسافت‌های بلند را بدون نیاز به متوقف شدن و پر کردن سوخت در مسیر رسیدن به مقصد نهایی طی کند.

رافینیت

ترانزیت رافینیت فرآیندی است که در آن محصولات نفتی از یک پالایشگاه به یک مقصد نهایی دیگر منتقل می‌شوند، و در مسیر، در یک ترمینال ترانزیتی تخلیه و بارگیری می‌شوند. پالایشگاه‌ها معمولاً نفت خام را به محصولاتی مانند بنزین، گازوئیل، نفت سفید (دیزل)، جت فوئل و محصولات نفتی دیگر تبدیل می‌کنند.

MTBE

ترانزیت MTBE (متیل ترتیاری بوتیل اتر) به معنای انتقال و انبارداری MTBE از محل تولید به مقصد نهایی است. MTBE یک ترکیب شیمیایی است که به عنوان افزودنی به بنزین اضافه می‌شود تا عملکرد سوخت را بهبود دهد. این فرآیند انتقال MTBE از منابع تولید به بازارهای جهانی باعث توسعه صنعت بنزین و افزایش کارآیی انرژی می‌شود.

گازوئیل

ترانزیت گازوئیل به معنای انتقال گازوئیل از یک محل تولید به یک مقصد نهایی است. به دلیل اینکه تقریباً هیچ کشوری نمی‌تواند نیازهای سوخت خود را تماماً از منابع داخلی تأمین کند،برای صادرات و واردات این سوخت بسیار مهم است. این فرآیند انتقال گازوئیل از منابع متنوع به مقاصد مختلف، به تعادل و تامین سوخت برای جوامع جهانی کمک می‌کند.

کاندنست

ترانزیت کاندنست یک فرآیند حیاتی در حمل و نقل بارها است که به انتقال وسایل از یک مکان به مکان دیگر اشاره دارد، معمولاً از طریق وسایل حمل و نقل مختلف مانند کشتی، قطار، یا هواپیما انجام می‌شود. این فرآیند نقل و انتقال، از اهمیت به‌سزایی در زنجیره تأمین جهت تأمین نیازهای مختلف اقتصادی و اجتماعی برخوردار است. 

نفتا

ترانزیت نفتا (Naphtha) یک نوع محصول نفتی است که از فرآیند اقتصادی نفتاکمپینگ حاصل می‌شود. این ماده معمولاً دارای طیف وسیعی از هیدروکربن‌هاست و از نفت خام به‌وجود می‌آید. ترانزیت نفتا به دلیل ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مناسب خود، در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

_

فرم درخواست ترانزیت

_